VIERING ’75 JAAR VRIJHEID WESTERBORK AFGELAST VANWEGE OORLOG OEKRAÏNE.

Voor de vierde keer heeft het bestuur van de stichting ’Westerbork: Dorp van de Vrijheid’ het evenement ’75 jaar Vrijheid’ Westerbork moeten afgelasten. Was de eerste drie keer de
coronapandemie de oorzaak, nu is de oorlog in Oekraïne de reden. Oorlog en het vieren van Vrijheid
staan zodanig op gespannen voet met elkaar dat het onverenigbaar is met elkaar.
Het bestuur betreurt zeer, dat het dit besluit heeft moeten nemen. Er was een prachtig programma
dat van 4 tot en met 10 april, samen met ’Keep Them Rolling’ zou worden uitgevoerd. Maar een
vrijheidsfeest vieren, terwijl elders in Europa een land en zijn inwoners door een oorlog in ellendige
omstandigheden verkeren en overlijden, gaan niet samen.
Het bestuur van de stichting ’Westerbork: Dorp van de Vrijheid’ beraadt zich de komende tijd over
het doorgaan van het feest in de naaste toekomst.

Voor nadere info:
Albert Kuper, wnd voorzitter St. Westerbork: Dorp van de Vrijheid’
E: akuper@kpnmail.nl
M: 06 57077019

Logo Westerbork: Dorp van de Vrijheid

Logo Westerbork: Dorp van de Vrijheid

Brandende Vlam bij Monument

Brandende Vlam bij Monument