ANBI-status

Stichting Dorp van de Vrijheid Westerbork

RSIN: 

856320997

Contactgegevens:

1) Naam: Dhr. Albert Kuper (voorzitter St. Westerbork: Dorp van de Vrijheid)

Mail: akuper@kpnmail.nl

2) Naam: mevr. Harriët Tijmes (secretaris)

Mail: harriettijmes@home.nl 

Website: Dorpvandevrijheid.nl

 

Doelstelling:

1 Werken aan een positieve connotatie m.b.t. de naam 'Westerbork'.

   NB: Zie hieronder: Het verhaal van Westerbork

2 Elk jaar in de maanden april/mei activiteiten organiseren met 'Vrijheid' als overkoepelend thema.

Te verrichten werkzaamheden:

1. Voortdurende aandacht voor de politieke en maatschappelijke vrijheid.

Dit gebeurt d.m.v. evenementen en herdenkingen, zoals:

a) een 5-jaarlijkse herdenking van de bevrijding na WO2

In april 2010 een grootse viering en herdenking van de 65-jarige bevrijding WO2

In april 2015 een grootse viering en herdenking van de 70-jarige bevrijding WO2

In april 2020 een grootse viering en herdenking van 75-jarige bevrijding WO2

      Onderdelen: Herdenking, muziektheater met leerlingen plaatselijke basisscholen,       voorstelling zandtekenaar samen met koren en orkest, vrijheidsoptocht, grootse parade,       etc.

In april 2025 een grootse viering en herdenking van de 80-jarige bevrijding WO2.

      NB: Het programma is in voorbereiding.

Een jaarlijkse herdenking op 4 mei van de gevallenen in WO2 en daarna.

De plaatsing van Stolpersteine in het dorp. 

b) Overige activiteiten

a1) In 2018 een kunsttentoonstelling met als thema 'Vrijheid'

a2) In 2019 een lezing door dr. Maarten van Rossem

a3) Zowel een buiten- als een binnenconcert met de Koninklijke Johan Willem Friso Kapel

a4) Jaarlijkse acties gericht op fondsenwerving, zowel plaatselijk als regionaal/provinciaal

a5) De oprichting van een permanente vredesvlam bij het monument De Vlam 

a6) Plaatsing van panelen (samen met basisscholen) in het dorp met vrijheidsuitingen van 

      bao-leerlingen

a7) In 2024 plaatsing van een plaquette ter herdenking aan de inspanningen van het dorp       m.b.t. tijdelijke huisvesting en voeding van Haagse kinderen

 

Verwerving financiën

Om de vieringen, herdenkingen en overige activiteiten te betalen proberen we subsidies / bijdragen te verwerven van overheden (gemeente, provincie) en relevante (o.a. landelijke) stichtingen.

Ook organiseren we acties zoals een verloting, een verkoping, een sponsorloop, e.d.

De verworven middelen worden besteed aan het organiseren van de herdenkingen, vieringen 

en overige activiteiten.

 

Beheer financiële middelen

De stichting heeft een penningmeester. Deze beheert de middelen (ontvangsten en uitgaven) 

en maakt een jaarlijkse rapportage. De rapportages worden door een extent accountant 

gecontroleerd.

 

 

INFORMATIE m.b.t. FINANCIELE ZAKEN

A) VERWERVING INKOMSTEN

De inkomsten worden verworden d.m.v.:

1) Eigen acties en activiteiten, zoals

    - Een jaarlijkse verkoop van oliebollen i.s.m. een plaatselijke ondernemer

    - Een sponsorloop i.s.m. de beide plaatselijke basisscholen

    - Een verloting i.s.m. de plaatselijke middenstand

2) Donaties

    - Bij grote evenementen, zoals de 5-jaarlijkse vrijheidsvieringen doneren plaatselijke

        ondernemers, organisaties en verenigingen op verzoek een wisselend bedrag(je)

3) Subsidies

    - De gemeente Midden-Drenthe subsidieert op aanvraag evenementen zoals de

        vrijheidsvieringen en culturele activiteiten (tentoonstelling, concerten)

    - De provincie Drenthe subsidieert op aanvraag evenementen met een provinciale 

      uitstraling

4) Bijdragen van landelijke organisaties, afhankelijk van de activiteit of evenement, zoals 

    - Vredesfonds

    - Cultuurparticipatiefonds

    - Wildervankfonds

    - Mondriaanfonds

 

B) BEHEER VERMOGEN

De penningmeester beheert het vermogen. Zij doet dit door op elke bestuursvergadering verslag te doen van inkomsten en uitgaven/bestedingen.

Jaarlijks worden inkomsten/uitgaven en vermogen gecontroleerd door een extern accountant.

 

C)BELONINGSBELEID

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Deze vrijwilligers onderschrijven de doelstelling van de stichting en verlenen hun diensten zonder dat daar inkomsten tegenover staan.

Alleen gemaakte onkosten worden op vertoon van bonnetjes vergoed.

Er is dus geen sprake van een beloningsbeleid.

                                                                                                    Westerbork, 10-01-2024

Van 'St. Westerbork: Dorp van de Vrijheid'

Betreft: Geplande activiteiten

Op 6 april 2020  was het 75 jaar geleden dat het dorp Westerbork bevrijd is. Ons plan was om dat te herdenken met een 4-daags feest, samen met Keep them Rolling. Er was een vol programma voor jong en oud gepland. Heel veel voorbereiding was daaraan vooraf gegaan. Helaas kwam de coronapandemie, waardoor alle voorbereiding voor niets was. 

Een nieuwe poging werd gepland op 6 - 10 april van het jaar 2021. Maar ook dat moment was niet geschikt, omdat er nog steeds corona heerste.

Een derde poging werd ondernomen in april 2022. Maar vlak voor deze poging viel Rusland Oekraïne binnen. En om dan een vrijheidsfeest te vieren? Uit een peiling bleek ons dat de inwoners van Westerbork het niet gepast vonden om feest te vieren. Wij als organisatie waren het daar volledig mee eens. 

In 2022 hebben we wel een groot concert georganiseerd. Dat was op 14 oktober in de sporthal 'Borckerkoel’. Dit betrof een galaconcert, uitgevoerd door de KMK Johan Willem Friso uit Assen. Een zeer geslaagd concert met ruim 500 bezoekers.

De voorbereidingen voor het Vrijheidsfeest lagen echter nog steeds te wachten. En er waren veel afspraken gemaakt. Daarom hebben we uiteindelijk het feest gevierd onder de noemer Dorpsfeest. Dit feest is gehouden van donderdag 13 t/m zondag 16 april 2023. Als programmaonderdeel binnen dit feest is er bij het centrale monument 'De Vlam' stil gestaan bij hen die gesneuveld zijn in WO2. En in de oorlogen daarna, waarin Nederland een vrijheidsrol speelde. 

Op 14 oktober 2024 organiseren wij wederom een galaconcert met de KMK Johan Willem Friso.

Het bestuur van St. Westerbork: Dorp van de Vrijheid'.

Zie ook het kopje 'Activiteiten' op onze website.

Download hier Financieel overzicht i.v.m. ANBI-status.

Download hier Brief Belasting i.v.m. ANBI-status.

Stichting Westerbork: Dorp van de Vrijheid

Zuudgoorn 2
9431 LH Westerbork

KvK nr: 65929322
Ons laatste nieuws
Herdenking gesneuvelde Franse parachutisten. Bekijk de twee filmpjes!

Op 7 april 2023 zijn bij het monument De Vlag in het centrum van Westerbork de drie Franse parachutisten herdacht, die op 8 april 1945 tijdens het gevecht met de bezetter zijn gesneuveld. Hierbij is een steen met een plaquette met de namen van de gesneuvelde....

> lees verder
Prijswinnaars fotopuzzeltocht Dorpsfeest Westerbork

In de feesttent is op zondagmiddag 16 april de trekking geweest van de fotopuzzeltocht in Westerbork. De deelname overtrof alle verwachtingen ! Liefst 135 kinderen deden mee aan de speciale basisschooleditie en 250 volwassenen deden mee aan de volwassenen....

> lees verder
Agenda:

Er zijn op dit moment geen geplande agendapunten.

afbeelding van Stichting Westerbork: Dorp van de Vrijheid