Stichting Westerbork: Dorp van de Vrijheid

Welkom op de site van de Stichting ’Westerbork: Dorp van de Vrijheid’.

In deze website willen we U  op de hoogte brengen van alle activiteiten die door onze stichting georganiseerd worden. Het dient als een platform voor verbinding met mensen en organisaties die belangstelling hebben voor alles wat met VRIJHEID te maken heeft. En in het bijzonder met de vieringen en herdenkingen in Drenthe en meer specifiek in Westerbork en omgeving.

Algemene informatie over St. ’Westerbork: Dorp van de Vrijheid’

ALGEMEEN:

Stichting ’Westerbork: Dorp van de Vrijheid’ is opgericht op 20 april 2016.

Het doel van de stichting is:

  1. Werken aan een positieve connotatie met betrekking tot de naam ’Westerbork’.
  2. Het elk jaar in de maand mei organiseren van activiteiten met ’vrijheid’ als overkoepelend thema.
  3. En alles wat daartoe in de ruimst mogelijke zin bevorderlijk kan zijn.

KERNGEGEVENS:

KvK-nummer: 65929322

Bankrek. NL65RABO0311710131 t.n.v. St. ’Westerbork: Dorp van de Vrijheid’.

Website: westerbork: dorpvandevrijheid.nl

ANBI:                                                                                                                                                                                        De St. ’Westerbork: Dorp van de Vrijheid’ heeft per 3 april 2019 een ANBI-status. Zij is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Eventuele giften kunnen tegen een gunstig belastingtarief worden geschonken.

CONTACTGEGEVENS EN BESTUURSSAMENSTELLING:

Bestuur Westerbork Dorp van de Vrijheid. Vlnr: Geert Woldman, Harriët Tijmes, Hennie Bork, Albert Kuper.Bestuur vlnr: Geert Woldman, Harriët Tijmes, Hennie Bork, Albert Kuper. Op de foto ontbreekt bestuurslid Bert Boer.

Voorzitter: Dhr. Geert Woldman. M: gwoldman@xs4all.nl

Secretaresse: mevr. Harriët Tijmes. M: harriettijmes@home.nl

Penningmeester: mevr. Hennie Bork

Leden: dhr. Albert Kuper, dhr. Bert Boer                                                                                                        

                                   Logo Westerbork: Dorp van de Vrijheid

Social media:

Facebook
Logo Westerbork: Dorp van de Vrijheid

Logo Westerbork: Dorp van de Vrijheid

Poster Bevrijding Westerbork 12 april 1945-2010

Poster Bevrijding Westerbork 12 april 1945-2010

Vrijheid Kransen

Vrijheid Kransen

Vrijheid Brandende Vlam Monument

Vrijheid Brandende Vlam Monument

Logo 75 jaar vrijheid Westerbork

Logo 75 jaar vrijheid Westerbork

Ons laatste nieuws
Uniek concert KMK ’Johan Willem Friso’

                                                      Attentie alle inwoners van Westerbork en omgeving: Op vrijdag....

> lees verder
Westerborkers over vrijheid.

Inwoners van Westerbork vertellen wat vrijheid voor hen betekent. Dit is onderdeel van de bijeenkomst op donderdagavond 12 mei 2022. Toen is in de bibliotheek Westerbork de maquette ’Garder en Vie’ gepresenteerd voor een enthousiast publiek.....

> lees verder
Agenda:
  • 14 oktober:  Uniek concert KMK ’Johan Willem Friso’ meer info
afbeelding van Stichting Westerbork: Dorp van de Vrijheid
TOP